ANDRZEJ ZARAJCZYK
Lekarz weterynarii
Specjalizacja: choroby psów i kotów, badania USG

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Studia ukończył w 2004r.
Już w czasie studiów odbywał praktyki w całodobowej lecznicy weterynaryjnej na Targówku A-Z Wet.
Ma dużą praktykę w badaniach USG
Wśród zainteresowań zawodowych główne miejsce zajmują choroby wewnętrzne zwierząt towarzyszących.
 Prywatnie właściciel 2 psów dalmatynki Certy i mieszańca Szprotki, zapalony wędkarz

JANUSZ BOGDAŃSKI
Lekarz weterynarii
Specjalizacja: interna, chirurgia

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Dyplom uzyskał w 2003 roku i w tym samym roku dołączył do zespołu lecznicy całodobowej na Ursynowie. Zajmuje się diagnostyką chorób wewnętrznych i chirurgią. Problemy zwierząt z pewnością nie są mu obce.
 AGNIESZKA BOGDAŃSKA
Lekarz weterynarii,
Specjalizacja: interna,

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Studia ukończyła w 2010.
Po studiach rozpoczęła staż w całodobowej lecznicy weterynaryjnej na warszawskim Ursynowie, gdzie już w czasie studiów poszerzała swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.
Wśród zainteresowań zawodowych główne miejsce zajmują choroby wewnętrzne zwierząt towarzyszących. Prywatnie jest dumną posiadaczką dwóch cudownych kotów, a od
niedawna również sympatycznego pekińczyka o imieniu Bajka.

ANITA WROCŁAWSKA
Lekarz weterynarii,
Specjalizacja: strzyżenie psów, interna,

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Studia ukończyła w 2011.


KATARZYNA PIETRZAK
Lekarz weterynarii,
Specjalizacja: interna,

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Studia ukończyła w 2006.
Specjalizacja-interna psów i kotów.
Szczególne zainteresowania zawodowe-medycyna zajęczaków i gryzoni.